Přehled služeb

Opravy

  • servis počítače
  • servis do 24 hodin
  • údržba notebooků a počítačů
  • systémová údržba

Odvirování

  • odvirování počítače

Sítě

  • montáže počítačové sítě (Wifi + Lan)

Pravidelná údržba výpočetní techniky u zákazníka

Profylaktická údržba se provádí v předem dohodnutých pololetních, případně ročních cyklech a rozsahu na základě smlouvy o dílo. Tato služba je cenově zvýhodněna (cenová nabídka je závislá na množství). Zajistíme odborné vnější i vnitřní vyčištění počítačů i periferií přímo u zákazníka. Při výběru zda pololetní nebo roční údržbu je třeba zvážit:

Podmínky v jakých vaše technika pracuje (prašnost, kuřácké pracoviště), vytížení počítače (8hod. nebo směny). Pro běžný kancelářský provoz doporučujeme profylaktickou údržbu 1x za rok. U počítačů umístěných ve zhoršených provozních podmínkách, doporučujeme pravidelné pololetní profylaktické údržby. Návštěva technika provádějícího údržby je vždy předem telefonicky konzultována s odpovědným pracovníkem, tím se minimalizují případné negativní dopady na provoz.